Ajuda als tràmits

Accedeix als tràmits administratius més habituals a través dels següents enllaços.

AJUDES

01/09/2021

Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal.

Més informació