Consell d’Administració

Actualment el Consell d’Administració dels Mercats de Tarragona està format pels següents membres:

PRESIDENT

PRESIDENT

Sr. Dídac Nadal Abad

VICEPRESIDENTA

VICEPRESIDENTA

Sra. Maria José López Garcia

GERENT

GERENT

Sr. Daniel Milà i Zaragoza

SECRETARI

SECRETARI

Sr. Joan Anton Font Monclús

VOCALS

VOCALS

Sr. Gaietá Jové Galceran

LORENA

Sra. Lorena de la Fuente Vilaltella

BERNI

Sra. Berni Álvarez Merino

YOLANDA

Sra. Yolanda Espallargas

JOSEP

Sr. Josep Sementé Moya

MONTSE

Sra. Montserrat Bertran Ruiz

VOCALS

Sra. Marta Lafuerza Garcia

ESTHER

Sra. Esther Lozano Borrell

PEDRO

Sr. Pedro Ángel Delgado Iturbe